ماه: خرداد ۱۳۹۸
اصول ده گانه موفقیت (بخش سوم)

اصول ده گانه موفقیت (بخش سوم)

اصول ده گانه موفقیت (بخش سوم) در انتهای مقاله «موفقیت چیست؟» ذکر شد که موفقیت دارای ارکانی است و ده اصل مهم موفقیت عبارتند از: ۱) انگیزه و امید ۲) تصمیم  ۳) تعیین هدف  ۴) برنامه ریزی  ۵) سرمایه گذاری  ۶) حرکت  ۷) تمرکز        ۸) باور و ایمان  ۹) تلاش و تاب آوری  ۱۰) تصویر سازی و تجسم در دو مقاله قبلی به توضیح شش اصل از اصول ده گانه موفقیت پرداختیم و در این بخش به چهار اصل باقی مانده از این ده اصل می پردازیم؛ اصل هفتم: تمرکز وقتی صحبت از تمرکز می شود ناخودآگاه به یاد عدسی محدب در فیزیک و ذره بین می افتیم. همانطوری که همه شاهد هستیم، نور خورشید در تمام وسعت زمین می […]

اصول ده گانه موفقیت (بخش دوم)

اصول ده گانه موفقیت (بخش دوم)

اصول ده گانه موفقیت (بخش دوم) در انتهای مقاله «موفقیت چیست؟» ذکر شد که موفقیت دارای ارکانی است و ده اصل مهم موفقیت عبارتند از: ۱) انگیزه و امید ۲) تصمیم  ۳) تعیین هدف  ۴) برنامه ریزی  ۵) سرمایه گذاری  ۶) حرکت  ۷) تمرکز        ۸) باور و ایمان  ۹) تلاش و تاب آوری  ۱۰) تصویر سازی و تجسم در این بخش به سه اصل بعدی می پردازیم؛ اصل چهارم: برنامه ریزی تا اینجای کار ما سه اصل را بررسی کردیم و در سومین اصل، هدف مان را تعیین نمودیم. حالا برا رسیدن به مقصد و هدف تعیین شده لازم است که برنامه ای را طرح ریزی کنیم. در واقع باید برای رسیدن به هدف، نقشه راهی ترسیم نمود و بر […]

اصول ده گانه موفقیت (بخش اول)

اصول ده گانه موفقیت (بخش اول)

اصول ده گانه موفقیت (بخش اول) در انتهای مقاله قبلی با عنوان «موفقیت چیست؟» ذکر شد که موفقیت دارای ارکانی است و ده اصل مهم موفقیت عبارتند از: ۱) انگیزه و امید ۲) تصمیم  ۳) تعیین هدف  ۴) برنامه ریزی  ۵) سرمایه گذاری  ۶) حرکت  ۷) تمرکز        ۸) باور و ایمان  ۹) تلاش و تاب آوری  ۱۰) تصویر سازی و تجسم به دلیل اینکه بنا داریم بطور مفصل اصول موفقیت را بررسی کنیم، مطالب مربوطه را در قالب یک مقاله سه بخشی با عنوان اصول ده گانه موفقیت، تقدیم شما همراهان عزیز می کنیم و امیدِ آن داریم که مورد استفاده شما دوستان قرار گیرد. در بخش اول به سه اصل اول از اصول موفقیت می پردازیم؛   اصل اول: […]

موفقیت چیست؟

موفقیت چیست؟

تعریف موفقیت   انسان موجودی است دارای ابعاد مختلف وجودی. از این رو به نظر می رسد که نمی توان یک تعریف واحد و یکسان از موفقیت برای تمام افراد ارائه کرد. بسته به اینکه هر فردی چه شرایط، امکانات و توانمندی دارد و در چه مسیری حرکت می کند و الان در چه موقعیتی قرار دارد، می شود وی را فردی موفق یا ناموفق خواند. ضمن اینکه موفقیت امری است نسبی و هیچگاه تمام شدنی نیست و پایانی ندارد. به عنوان مثال بالا رفتن از پله در یک ساختمان دو طبقه قطعاً برای یک جوان سی ساله سالم کار آسانی است و موفقیت به حساب نمی آید، در صورتی که بالا رفتن از همان پله ها برای یک شخص […]